Primetek-logo-svart-1-2.jpg

Hem Transportörer Spånhantering Filter Oljedimma Läckolja Service Kontakt

Tjäna pengar på spån och skrot

- Rationalisera  & förädla.

Förläng livet på skärvätskan

- Rena & återcirkulera.

Filterpapper direkt

- Brett sortiment från vårat lager.

Serva din transportör

- Bättre än ny till 60% av kostnaden.

Primetek leasing

- Enkelt & tryggt. Fullserviceavtal.

Kombifilter typ AML - Minimal förbrukning av filterduk!

Rena-skaervaetska.jpgRena-skaervaetska.jpgRena-skaervaetska.jpgRena-skaervaetska.jpg

Broschyr Kombifilter

Användningsområde

AML är lämpligt att använda vid de flesta applikationer vid bearbetning av magnetiskt material och utför en mycket effektiv avskiljning av partikelförorenad vätska.

Utförande

Kombifiltret består av två väl beprövade filter som kombinerats för att kunna hantera hög avverkning och minska förbrukningen av filterduk.

Genom att avskilja den största mängden partiklar med ett magnettrumfilter förbättras driftsekonomin genom att förbrukningen av filterduk minskar.

Tillverkas även i rostfritt utförande för rening av tvättvätskor Kapacitet upp till 500 liter/min.

Funktion

Vätskan från maskinen leds via Magnettrumfiltret vidare till en fördelningsbox för att passera vidare till Planfiltret.

När tillräckligt stor andel partiklar fångats upp av filterduken stiger vätskenivån, en flottör kopplad till en mikrobrytare startar då en frammatningssekvens av nytt filtermedia.

Så fort vätskenivån sjunker så avstannar frammatningen.

Planfiltret avskiljer vätska genom filtrering med en syntetisk filterduk, genom att använda olika typer av filtermatta kan erfordlig reningsgrad uppnås.

Kapacitet

Standardmoduler från 40 l/min upp till 450 l/min.

Egenskaper

Kombinationsfilter AML - Minimal förbrukning av filterduk. Magnettrumfiltret avskiljer kontinuerligt partiklar medan planfiltret startar automatiskt vid behov för bästa möjliga filtrering och bästa möjliga totalekonomi.

Driftsäker och effektiv anläggning för för mindre flöden med magnetiskt förfilter.

Minimerar pappersförbrukningen.